Dansk Vildeng uden græs

Frøblanding med vilde blomster - uden græs

28 hjemmehørende arter 🌾🌸🌼

Flerårig blanding med 28% hjemmehørende blomster, velegnet til haver, rabatter og andre arealer med almindelig til tør jord. Arterne i blandinden foretrækker fuld sol, men kan også trives i halsskygge. Blandingen vil ændre karakter år efter år - samt efter jord- og vejrforhold.

Alle 28 arter er hjemmehørende og frøene er avlet i Danmark fra danske frøkilder.

Læs mere om jordbund m.m. i såvejledningen her.

 

 INDHOLDSFORKLARING  

***** denne liste er under udabejdelse *****  

1. Almindelig kællingetand ·· Lotus corniculatus

Værtsplante for rigtig mange arter, bl.a. en lang række af vores sommerfugle, bl.a. den sjældne Spættet gråbåndet bredpande, Grøn busksommerfugl. Orange høsommerfugl, Foranderlig blåfugl og Almindelig blåfugl. Hold også øje med den flotte rødplettede Seksplettet køllesværmer og dens gul-sorte larver, som vi også skal passe særligt på.

Kællingetand en af de blomster, der besøges af flest forskellige arter bier, især dem, der er afhængige af nektar og pollen ærtebomstfamilien. 

Kællingetand er en frodig og gul blomst af ærteblomstfamilien. Flerårig, blomstrer først på 2. året. Trives også på næringsfattig, tør jord. 

Om frøene:

Blandingen indeholder både Kællingetand dyrket fra danske, vilde frøkilder samt (landbrugs)sorten LEO - også denne godkendes umiddelbart af insekterne som værtsplante.


2. Kornvalmue ·· Papaver rhoeas

Er ikke kendt som værtsplante for arter, der lever specifikt af Kornvalmue. Den producerer ikke nektar, men blomsterne ernærer en række andre insekter og organismer - samt besøges af humlebier og enlige bier for deres pollen.

Den kendte røde sommerblomst = er et-årig. Selvsår kun i ringe grad på egen hånd, da den kræver forstyrret jord for at spire. Man kan selv høste frø og så dem påny, hvis man ønsker dem år efter år. 

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


3. Kornblomst ·· Centaurea cyanus

Værtsplante for natsommerfuglen Kornblomstfladmøl og nektarplante for især humlebier og vilde bier.

Blå sommerblomst = er et-årig. Selvsår kun i ringe grad på egen hånd, da den kræver forstyrret jord for at spire. Man kan selv høste frø og så dem påny, hvis man ønsker dem år efter år. 

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


4. Cikorie ·· Cichorium intybus

Værtsplante for bl.a. Cikorieuglen, men er mest kendt for sin funktion som nektarplante for bier, der er afhængig af nektar fra kurvblomstfamilien, bl.a. Pragtbuksebi og Tornbi. Besøges også af andre bier samt af sommerfugle.

Blå, rank blomst fra kurvblomstfamilien. Er flerårig, blomstrer som regel først på 2. året.

Bemærk: Cikorie kan blive op til 2 meter i højden på næringsrig jord, men tåler hyppig klipning (kan evt. høstes til køkkenet), hvis man vil give plads til de øvrige blomster og trække næring ud af jorden. Væksten vil over tid blive mere kompakt, som næringsværdien sættes ned - blomstringen fortsat rig.

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


5. Alm. Røllike ·· Achillea millefolium

Værtsplante for mange arter, herunder Røllikeblomstervikler, den smukke Brun bjørnespinder, Rødfrynset bjørn og en række andre natsværmere og pragtugler. Tiltrækker generelt mange insekter som svirrefluer, bier, sommerfugle, biller og bladtæger.

Røllike er en fortrinlig flerårig urt af kurvblomst-familien, der kan trives næsten overalt, hvor der er lyst. Den trives fint i tørke og selvsår velvilligt. Farven er hvid, til tider rosa. 

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


6. Hvid Okseøje ·· Leucanthemum vulgare

Værtsplante for mange arter som fx Kåbeugle og Røllikeblomstervikler, men mest kendt er den for at tilbyde meget pollen og nektar til vilde bier, humlebier, svirrefluer og sommerfugle samt frø til fugle og insekter.

Flerårig kurvblomst, der blomstrer på 2. året, hvor den godt kan dominere i et års tid eller to, hvorefter andre blomster vil komme til. Kan trives i næsten alle jorde, dog ikke i regnbedet. Du kender den måske som Marguerit - Danmarks nationalblomst. Bruger du den som snitblomst, vil du forlænge blomstringstiden.

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


7. Farvegåseurt ·· Anthemis tinctoria

Kendt vært/fødeplante for visse biller og møl, men i Danmark er den mest kendt for at tilbyder pollen og nektar til enlige bier og humlebier - især til de, der er afhængige af kurveblomster. 

Gul blomst af kurvblomstfamilien. Den er flerårig og kan være meget frodig på alm. havejord de første år, hvorefter den bliver mindre dominerende. Lang blomstringstid, har fået sit danske navn pga. sine plantefarvnings-egenskaber.

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


8. Blåhat ·· Knautia Arvensis

Værtsplante for en lang række arter - faktisk er det en af de blomster, der tiltrækker flest arter i Danmark, og så er den eneste fødekilde for Blåhat-jordbien, Blåhat-langhornsmøl og Blåhat-blomstertæge. Orange jordbi går kun på kartebollefamiliens blomster, herunder Blåhat, og så er der også den skønne Pragtbuksebi, der, ja, ligner en bi med store orange bukser på. Den går kun på kurvblomster - og blåhat. Frøene spises af fugle og insekter.

Blåhat er en blålilla blomst af kartebollefamilien, der er et must i en hver biodiversitetsvenlig (vild) have. Den er flerårig, selvsår gerne - og nye planter dukker gerne op nye velegnede steder, da myrerne transporterer de klistrede, olieholdige frø rundt omkring. Den trives især godt i sandet jord og er robust, når veletableret.

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


9. Klinte ·· Agrostemma githago

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


10. Smalbladet klokke ·· Campanula persicifolia

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


11. Gul snerre ·· Galium verum

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


12. Prikbladet Perikon ·· Hypericum perforatum

Om frøene:
Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.

13. Merian ·· Origanum Vulgare

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


14. Hulkravet Kodriver ·· Primula veris

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


15. Blåklokke ·· Campanula rotundifolia

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


16. Nælde-klokke ·· Campanula trachelium

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


17. Alm. knopurt ·· Centaurea jacea

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


18. Knoldet mjødurt ·· Filipendula vulgaris

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


19. Tjærenellike ·· Lychnis viscaria

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


20. Trævlekrone ·· Silene flos-cuculi

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


21. Skov-forglemmigej ·· Myosotis sylvatica

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


22. Dunet vejbred ·· Plantago media

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


23. Alm. brunelle ·· Prunella vulgaris

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


24. Nikkende limurt ·· Silene nutans

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


25. Dagpragtstjerne ·· Silene dioica

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


26. Moskus katost ·· Malva moschata

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.


27. Slangehoved ·· Echium vulgare

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.

 

28. Blæresmælde ·· Silene vulgaris

Værtsplante for en række sommerfugle, herunder Sortåret Dværgmåler, men også for Blæresmældebladlus. Tiltrækker især natsommerfugle (også kaldet ugler), da den kun dufter om aftenen, men også bier og dagsommerfugle besøger den. 

Hvid blomst med oppustet rosa bæger (ligner en lille, nikkende ballon), er flerårig. 

Om frøene:

Avlet i Danmark fra danske, vilde frøkilder.

 

Har du det, du skal bruge?

Bøger om vilde haver og biodiversitet

Bøger om vilde haver og biodiversitet

Find faglitteratur om den danske natur og biodiversitet, som er til at...