Få flere sommerfugle i haven med DN Bornholm

DN Bornholm - lokalafdeling til Danmarks Naturfredningsforening - lancerer i dette forår en kampagne, der over sommeren skal oplyse og sikre flere haver med plads til lokale sommerfugle på tværs af hele øen.

Både bornholmere, sommerhusejere og turister er velkomne til at deltage og lade sig inspirere:

Kampagnen omfatter en række åbne vilde haver, en ny oplysningspamflet og ikke mindst uddeling af hjemmehørende blomsterfrø fra Naturengen (så længe lager haves) - jeg glæder mig virkelig meget til det hele!

Find en oversigt over åbne vilde haver i samarbejde med DN Bornholm (og afdelingens andre fantastiske arrangementer!) på Facebook lige her.

Pamfletten kan du downloade her (link kommer snart).

De uddelte frø er Dansk Vildeng med 28 arter - arterne er værtsplanter for (liste kommer snart).

Bliv frivillig her: https://bornholm.dn.dk

Meld dig ind her: https://www.dn.dk/stot-os/bliv-medlem 

 

Denne side er under udarbejdelse og teksten ikke færdig :)
- Sandra

 

Fotos på denne side: Michael Stoltze (Citronsommerfugl, Orkidé, Blåfugl)

 

  • H J E M M E H Ø R E N D E

    Hver art foretrækker, eller benytter kun, specifikke planter til deres afkom - og disse planter er, i langt de fleste tilfælde, hjemmehørende for den region, som sommerfuglen yngler i. Det er de, fordi danske sommerfugle har udviklet sig med og tilpasset sig vores regions planter siden sidste istid. Derfor er mange sommerfugle (og andre insekter) afhængige af bestemte planter, akkurat som bestemte svampe lever i symbiose med bestemte træer.

  • V Æ R T S P L A N T E

    En værtsplante er = fødeplante til sommerfuglens larver. Hver sommerfugl (ja, faktisk hvert insekt) har hver sine værtsplanter. Sommerfuglen lægger æg på disse specifikke planter, da deres larver kun kan leve af dem. Med andre ord kan sommerfugle yngle i din have, hvis du har deres værtsplanter - gerne placeret på et lunt og ikke for vindomsust sted. Værtsplanter er ofte at finde blandt vores hjemmehørende planter.

  • N E K T A R P L A N T E

    Nektarplante = Fødeplante til voksne individer. De fleste sommerfugle suger nektar fra forskellige blomster; nogle er mere kræsne og går op i blomstens udforming eller duft. Andre insekter, fx nogle bier, kan være oligolektiske (=specialister) og vil kun spise fra - kan ikke overleve uden - bestemte blomster. Nektarrige blomster kan findes blandt eksoter (fra andre regioner) og kultursorter (forædlede), men optager pladsen fra hjemmehørende værtsplanter.

1 af 3

Støt DN BORNHOLM

Bliv medlem af Danmarks Naturfredningsforening og støt vores lokalafdelings arbejde for en rig natur og et rent og sundt miljø på Bornholm. Du støtter samtidigt hovedorganisationens arbejde på tværs af landet.

DN modtager ikke midler fra det offentlige og deres indsats for naturen og miljøet er helt afhængig af støtte fra dig og mig.

MELD DIG IND I DN - du sætter selv kontingentet

Du kan også vælge at støtte med et engangsbeløb, oprette indsamlinger, testamentere til naturen eller give et medlemskab som gave via linket herover 💛

Bring flere sommerfugle ind i din have med Naturengen 🦋

Vilde blomsterblandinger

Vilde blomsterblandinger

Her finder du blandinger af flere vilde blomsterfrø i én pakke til...